digital sending

Digital Sending - SKENIRANJE I INTEGRACIJA U DMS SISTEM

Digital sending na HP uređajima. Aplikacija: integrisane digital sending funkcionalnosti na ponuđenim MFP uređajima.
HP na Enterprise MFP uređajima standardno nudi funkcionalnosti potrebne za integraciju u razne DMS sisteme. Prednost za korisnika je da već prilikom kupovine uređaja dobije kompletno rešenje bez dodatnih ulaganja.

Standardne digital sending funkcionalnosti:
–       Scan to e-mail; Save to Network Folder;
–       Send to FTP;
–       Send to LAN Fax; Send to Internet Fax;
–       Local Address Book;
–       SMTP over SSL