HP solutions & services

Education solutions: HP Classroom management

HP Classroom Manager unosi inovacije u proces obrazovanja, a nastavnicima pruža priliku da maksimalno razviju saradnju u učionici, i da na konstruktivan način uposle uređaje koje njihovi učenici donese na čas:

Omogućava da:

  • delite dokumente, poruke i linkove bez ikakve smetnje
  • koristite grupne četove da biste podstakli saradnju i učenje kroz realizaciju projekata
  • omogućite učenicima da predstave zadatke sa sopstvenih uređaja
HP classroom manager

Upravljajte uređajima koje  učenici donesu u učionicu, ocenite napredak i pružite povratne informacije. Moći ćete da pregledate rešenja zadataka učenika, sa kim su četovali i koje su web stranice posećivali. Isto tako, moguće je zabraniti pristup neželjenim web stranicama.

HP capture and route
Document Management Solutions HP Capture and Route

Bez obzira na veličinu, sva preduzeća se suočavaju sa problem velikog protoka dokumentacije - papirne i elektronske. HP Capture and Route je tu da omogući jednostavnu i preciznu raspodelu dokumenata. HP Capture and Route je skalabilno HP JatAdvantage Workflow rešenje, zahvaljujući kom članovi radnih grupa lakše kontrolišu i prate skenirane dokumente i samo jednim klikom ih deponuju, šalju putem faxa ili pohranjuju na online destinacije, kao što je Microsoft SharePoint, ili cloud skladišta podataka.

Samo jednim pritiskom da dugme možete poslati dokument tamo gde je zapravo potreban. Dokumentima je lakše pristupiti, lakše ih je pronaći proslediti i ispratiti njihovo kretanje. Ovo će povećati produktivnost, olakšati praćenje dokumenta, bezbednost podataka i zaštitu privatnosti.

DEVICE MANAGEMENT HP WEBJET ADMIN

Za kontrolu i nadzor štampača predlog je da se koristi HP Webjet Admin (HP WJA). HP WJA je sveobuhvatno rešenje koje omogućuje upravljanje velikim brojem HP uređaja (štampača, multifunkcijskih uređaja), a isto tako i uređaja drugih proizvođača.

Pomoću HP WJA omogućeno je udaljeno instaliranje, monitoring, održavanje, otklanjanje problema i postavljanje sigurnosnih postavki, čime dobijate značajne uštede u vremenu, kontrolišete troškove i štitite svoju investiciju.

HP WebJet Admin Vam omogućava da:

  • Centralno nadzirete i upravljate velikim flotama uređaja za štampanje i skeniranje
HP webjet admin
  • Vodite inventar uređaja
  • Povećate efikasnost heldesk-a bržim otklanjanjem problema
  • Povećate produktivnost kranjeg korisnika povećanjem dostupnosti uređaja i proaktivnim rešavanjem problema

PROČITAJTE VIŠE

HP Access control
SECURITY MANAGEMENT - HP ACCESS CONTROL

Za autentikaciju, autorizaciju, praćenje, obračun i secure pull štampanje možemo da ponudimo HP Access Control rešenja. Ključni parametri za izbor ovakvog rešenja su sledeće funkcionalnosti:

  • secure pull printing: omogućeno korisnicima da štampom kroz samo jedan driver mogu svoj odštampani materijal da preuzmu na bilo kom uređaju koji je integrisan u sistem
  •  secure authentication: integracija u postojeće sisteme za autentikaciju (LDAP i Active Directory). 

PROČITAJTE VIŠE